Od 1 stycznia 2016 roku osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna dostarczać deklaracje od podatku towarów i usług (vat, wszystkie deklaracje)  do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wszystkie, to znaczy nie tylko bieżące, ale też deklaracje czy korekty deklaracji dotyczące okresów rozliczeniowych z poprzedniego roku.

Wraz z początkiem nowego roku doszło do zmian związanych  ze zmianą właściwości miejscowej urzędów skarbowych, jeśli chodzi o rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług. Urzedy skarbowe nie poinformowały płatników o zmianie właściwości urzędów, dlatego podatnik sam powinien dopilnować zmiany lub powinno to zrobić w porozumieniu z podatnikiem biuro rachunkowe.

Od 1 stycznia 2016 roku , to który urząd skarbowy jest dla VAT-owca właściwy, określa art. 17 Ordynacji podatkowej – jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według:

  • miejsca zamieszkania – dla osób fizycznych) albo
  • adresu siedziby podatnika – dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niepodsiadających osobowości prawnej oraz w przypadku spółek cywilnych.

 

Według art. 18a ww. ustawy, jeśli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń.

Oznacza to, że  wszystkie deklaracje czy korekty sporządzane i składane po 1 stycznia 2016 roku  musza trafić do urzędów skarbowych zgodnych z miejscem zamieszkania podatnika lub siedziby firmy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niepodsiadających osobowości prawnej oraz w przypadku spółek cywilnych.