Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą musiały  prowadzić księgi rachunkowe od 1 stycznia 2017 roku. Jeżeli ich przychody za 2016 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Wynika to z treści przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości  oraz art. 24a ust 4 updof. Limit przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. Kursem euro do przeliczenia jest kurs na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

 

więcej na www.gofin.pl