Archives for informacje

motocykl w firmie

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą musiały  prowadzić księgi rachunkowe od 1 stycznia 2017 roku. Jeżeli ich przychody za 2016 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Wynika to z treści przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości  oraz art. 24a ust 4 updof. Limit przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. Kursem euro do przeliczenia jest kurs na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

 

więcej na www.gofin.pl

czytaj więcej
JPK już od 1 lipca 2016

Współczynnik urlopowy w 2017 roku

Współczynnik urlopowy w 2017 roku

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacany jest w momencie rozwiązania stosunku pracy, o ile pracownikowi pozostały zaległości urlopowe. Ustalanie współczynnika  odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Współczynnik urlopowy za pracowników pełnoetatowych w 2017 r. wynosi 20,83, zgodnie z wyliczeniem:

  • 365 dni roku – (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 250,
  • 250 dni : 12 = 20,83.

 

Wysokości współczynnika urlopowego w 2017 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu wynoszą:

  • Dla 1/4 etatu: 5,21 (20,83 × 1/4),
  • dla 1/3 etatu: 6,94 (20,83 × 1/3),
  • dla 1/2 etatu: 10,42 (20,83 × 1/2),
  • dla 3/4 etatu: 15,62 (20,83 × 3/4).

 

więcej na : infor.pl

 

czytaj więcej
motocykl w firmie

Potwierdzenia salda przez jednostkę nieprowadzącą ksiąg rachunkowych

Potwierdzenia salda przez jednostkę nieprowadzacą ksiąg rachunkowych

 

Osoba nieprowadząca ksiąg rachunkowych nie ma obowiązku odpowiadania na pismo z prośbą o potwierdzenie salda należności. Nie prowadzi ona  bowiem ewidencji która umozliwia to porównanie.

Zgodnie z art. 26.ust.1 pkt 3 ustawy o rachunkowości – należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, jeżeli ich uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe, inwentaryzuje się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

czytaj więcej
Odliczanie w PIT36 straty z działalności gospodarczej

Odliczanie w PIT36 straty z działalności gospodarczej

Sposób i zasady odliczenia strat z działalności gospodarczej są unormowane w artykule 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik może obniżyć dochód uzyskany z działalności gospodarczej w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Istnieje jednak ograniczenie, które pozwala odliczyć maksymalnie 50% kwoty tej straty  w którymkolwiek z tych lat( np. powstała strata z działalności w 2015 roku, tzn. w przypadku uzyskania dochodu w roku 2016, możemy odliczyć maksymalnie 50% straty za rok 2016 i na przykład 50% straty za rok 2017) .

Podatnik może ten dochód obniżyć o 50% straty poniesionej w danym roku podatkowym. Strata ta może być z kilku lat ( np . z roku 2014  i 2015 ).  Osoba prowadząca działalność gospodarczą może odliczać stratę w momencie obliczania zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego.

więcej na gofin.pl

 

czytaj więcej
JPK już od 1 lipca 2016

Skorzystaj z oferty naszego biura rachunkowego

Skorzystaj z oferty naszego biura rachunkowego

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego biura rachunkowego. Proponujemy Państwu obsługę księgową z zakresu małej i pełnej księgowości. Zajmujemy się księgowością małych firm z zakresu ryczałtu oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  Oferujemy również usługi pełnej księgowości dla stowarzyszeń, fundacji i spółek.

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do nowo powstających małych działalności spółek i fundacji, ale zapraszamy również podmioty które chcą zmienić biuro rachunkowe i przenieść sprawy swojej księgowości firmy do naszego biura rachunkowego.

Promocja dla nowych klientów

Od 1 listopada 2016 do 31 stycznia 2017 biuro rachunkowe oferuje specjalną promocję : 1zł+vat za pierwszy miesiąc korzystania z naszych usług  dla podmiotów , które chęć nawiązania współpracy zgłoszą przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na naszej stronie głównej. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Elektroniczny odbiór dokumentów księgowych

Masz problem z dostarczaniem dokumentów do biura rachunkowego? Podeślij je do nas mailem w formie pdf. Klientom którzy mają więcej niż 50 dokumentów kosztowych i sprzedażowych miesięcznie proponujemy również dostęp do elektronicznego modułu saldeosmart w celu wysyłki do niego dokumentów księgowych. Klienci automatycznie dostarczają pakiety dokumentów- osobno sprzedażowe osobno kosztowe.

Wirtualne Biuro – nowa usługa dla klientów

Dla klientów proponujemy również usługę wirtualnego biura. Mamy dla was dwie korzystne oferty skorzystania z tej usługi. Polecamy nasze wirtualne biuro klientom, którzy nie muszą posiadać stałego biura, a jest im potrzebny adres do rejestracji w urzędzie skarbowym.  Już niedługo zaoferujemy usługi wynajmu pokoju konferencyjnego na godziny oraz pakiety dzienne.

czytaj więcej
biuro księgowe szczecin cennik

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży z automatów

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży z automatów to nadal trudny temat. Najnowsze nieprawomocne rozstrzygnięcie wojewódzkiego sądu administracyjnego w lublinie porządkuje trochę ten temat. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 grudnia 2015 roku sygnatura akt I SA / LU 627 / 15  wypowiedział się w kwestii sprzedaży realizowanej z pomocą żetonów. Według niego obowiązek podatkowy powstaje w momencie zakupu żetonu, a nie jego realizacji.

Podatnik wnioskujący o interpretację w stanie faktycznym, który był przedmiotem wydanego orzeczenia przez WSA w Lublinie zamierzał sprzedawać różnego rodzaju napoje za pomocą automatów ustawionych m.in. w prowadzonych przez niego punktach handlowych. Automaty miały być aktywowane samodzielnie przez klientów , którzy poprzez wrzucenie do nich żetonu. Żetony można było nabyć u sprzedawcy, który miał rejestrować transakcję przy pomocy kasy fiskalnej i wydawać klientowi żeton oraz paragon fiskalny. Prawo do wykorzystania żetonu klent nabywał od razu, ale miał prawo wykorzystaćgo w dowolnym czasie.

Kwestią sporną było ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego, to znaczy czy będzie to moment, w którym klient płacąc za określony napój otrzymuje żeton czy też moment w którym klient wykorzysta żeton i  odbierze konkretny napój z automatu. W swoim uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził, że „Posiadanie żetonu, jako znaku legitymacyjnego, zawiera więc w sobie prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, można rzec, że klient jest jego dysponentem. Wprawdzie nabycie prawa własności następuje w chwili wybrania towaru (napoju) z automatu, podkreślenia wymaga, że ustawa podatkowa wiąże powstanie obowiązku podatkowego, nie z momentem nabycia prawa własności lecz z nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, co następuje już z momentem nabycia, w klasycznym przypadku, żetonu od kasjera (sprzedawcy), po uiszczeniu należności.(…)” .
więcej na: www.interia.pl

czytaj więcej
biuro księgowe szczecin

Nowy system INTRASTAT

Od 1 czerwca 2016 roku uruchomiony został nowy system informatyczny AIS / INTRASTAT do składania deklaracji INTRASTAT. Dane ze starego systemu CELINA / INTRASTAT zostały urzędowo przeniesione do nowego systemu. Nowy system działa pod adresem internetowym: www.puesc.gov.pl należącym do Służby Celnej. Obecnie tylko przez system Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) jest możliwa wyłączna komunikacja z systemem AIS / Intrastat. Ministerstwo Finansów informuje, że z uwagi na potrzebę ustabilizowania środowiska systemowego możliwe są zakłócenia w początkowym okresie funkcjonowania usługi e-INTRASTAT skutkujące jej czasową niedostępnością, w związku z tym składanie zgłoszeń za maj zostaje przesunięte do 17 czerwca 2016 roku. Złożenie w tym terminie nie spowoduje konsekwencji z niedokonania zgłoszenia Intrastat w wymaganym terminie.

Zgłoszenia INTRASTAT przesyłane od 1 czerwca br. powinny być zgodne ze specyfikacją techniczną XML dla zgłoszeń INTRASTAT, opublikowaną na Portalu PUESC w zakładce „Systemy Służby Celnej”. Ponadto muszą być sporządzone w imieniu osoby zobowiązanej i przekazane z zachowaniem wymaganych uprawnień do jej reprezentowania. Stąd konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się w Portalu PUESC w ramach usługi e-Klient. Dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Więcej na www.gofin.pl

czytaj więcej
biuro księgowe w szczecinie

Fałszywe maile od GUS oraz PIP

W związku z pojawiającymi się w internecie ostrzeżeniami urzędów, zwracamy się do naszych klientów o przyglądanie się poczcie otrzymywanej drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną. W ostatnim czasie Główny Urząd Statystyczny i Państwowa Inspekcja Pracy wydały ostrzeżenia przed fałszywymi mailami.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że nie wysyłał powiadomień o konieczności wypełnienia formularza sp-3. Fałszywe maile o konieczności wysyłki tego formularza są wysyłane z adresu mailowego: noreply@gusgov.pl . Ten adres mailowy nie należy do Głównego Urzędu Statystycznego. Prosimy nie otwierać wiadomości z podanego maila, a w szczególności załączników do tej wiadomości.

Podobną informację opublikowała Państwowa Inspekcja Pracy.W tym przypadku kierowane są zawiadomienia o wszczęciu kontroli z adresu mailowego: kancelaria@gip.pip.gov.pl. PIP informuje, że nikogo o zamiarze wszczęcia kontroli nie powiadamia drogą elektroniczną.Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że nie prowadzi odpłatnych szkoleń dla pracodawców jak również nie wydaje za opłatą certyfikatów ukończenia kursów czy szkoleń. Tym samym nic wspólnego z Państwową Inspekcją Pracy nie mają oferowane przez osoby podszywające się pod inspektorów pracy certyfikaty umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej.

Bardzo prosimy o szczegółowe zwracanie uwagi na otrzymaną korespondencję mailową oraz na tą otrzymywaną pocztą tradycyjną. Coraz częściej spotykane są próby wyłudzenia danych oraz wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w bazach firm, które nie są obowiązkowe. Prosimy o zwrócenie uwagi na pocztę, która dla złudzenia przypomina wezwanie z urzędu.Przynajmniej raz w miesiącu klienci naszego biura rachunkowego przynoszą taką pocztę lub podsyłają drogą mailową wiadomości do weryfikacji. W zdecydowanej większości przypadków wiadomości okazują się próbą wyłudzenia danych i pieniędzy. Dlatego zwracamy bardzo dużą uwagę w informowaniu klientów naszego biura rachunkowego o takich przypadkach w celu uniknięcia niepotrzebnych problemów.

 

więcej na: www.vat.pl

 

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin

współpraca z home.pl

Biuro Rachunkowe ABK stara się współpracować  firmami, które oferują dla nas najlepsze usługi.  Oferta „skrojona na miarę”  potrzeb mojej firmy jest zawsze chętniej wybierana. Kluczem pozyskiwania usługodawców jest przede wszystkim jakość oferowanych usług w stosunku do ceny jaką trzeba za nie zapłacić oraz dobra opinia o firmie, z którą Biuro Rachunkowe ABK ma zamiar współpracować.

Od samego początku istnienia Biuro Rachunkowe ABK współpracuję z Home.pl, która oferuje wiele usług dla mojego biura. Współpraca z tą firmą jest bardzo dobrym wyborem dla mojej firmy.  Jedną z usług, którą oferuje Home.pl jest pomoc w zakresie pozyskiwania klientów. To dzięki sugestiom i wskazówkom Home.pl od początku 2016 roku nasze biuro rachunkowe zmieniło stronę internetową  na odpowiadającą wymaganiom klientów, co pozwoliło na wzrost pozycji w rankingach Google na wielu frazach poszukiwanych przez klientów. Zmiany te pozwalają na pozyskanie nowych klientów, którzy łatwiej mogą znaleźć nasze biuro w internecie. Zadowoleni z tych zmian są również obecni klienci biura rachunkowego, którzy dzięki informacjom  umieszczanym na blogu znajdującym się na nowej stronie internetowej, pozyskują wiedzę o różnych tematach związanych z ich księgowością. Obecna strona internetowa zostanie rozbudowana o kolejne funkcjonalności, o których biuro rachunkowe będzie informować w najbliższym czasie.

Bardzo dobra współpraca Biura Rachunkowego ABK z firmą Home.pl  spowodowała dalsze rozszerzenie naszej współpracy, która zaowocowała zaproszeniem Biura Rachunkowego ABK do projektu realizowanego przez Home.pl .  Już niedługo zobaczycie Państwo kampanię reklamową Home.pl, w której  Biuro Rachunkowe ABK użyczyło swój wizerunek dla promocji usług firmy Home.pl. Liczymy, że obie firmy na podstawie tej współpracy pozyskają nowych klientów, a nasza współpraca będzie się nadal rozwijać.

czytaj więcej
JPK już od 1 lipca 2016

JPK już od 1 lipca 2016

Od 1 lipca 2016 roku duże firmy obowiązkowo będą musiały przekazywać dane na potrzeby kontroli skarbowej w postaci jednolitego pliku kontrolnego. Małe i średnie firmy będą mogły odmówić przekazania pliku, ale sukcesywnie zostaną objęte tym obowiązkiem. Dane pliku będą zwierać dane z systemu księgowego o danych z ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dane faktur zakupowych i sprzedażowych, dane magazynowe, wyciągi bankowe.  Docelowo do 1 stycznia 2018 obowiązek ten obejmie wszystkie firmy.

Już teraz warto zastanowić się nad ujednoliceniem oprogramowania w firmie w celu wyeliminowania systemów mieszanych( dwóch lub więcej dostawców oprogramowania księgowego), co pozwoli na prawidłowe wygenerowanie plików na potrzeby kontroli. Obowiązek przesyłania jadnolitego pliku kontrolnego będzie się rozszerzał , już od 1 stycznia 2017 roku wejdą do tego systemu w pełni małe i średnie firmy , a od 2018 roku obowiązkiem jednolitego pliku kontrolnego zostaną objęte wszystkie firmy.

Nasze biuro rachunkowe pracuje na jednolitym oprogramowaniu księgowym Sage Symfonia, dzięki temu nasze biuro rachunkowe oraz nasi klienci nie będą mieć problemu z wdrożeniem niezbędnych zmian w celu przygotowania się na elektroniczne kontrole.

czytaj więcej
motocykl w firmie

Fałszywe faktury na mailu

Drodzy Klienci- uwaga na fałszywe faktury na mailu,

w ostatnim czasie nasiliła się ponownie fala przysyłania fałszywych faktur za pomocą maila. Bardzo proszę zwracać szczególną uwagę na wiadomości, które Państwo otrzymujecie , a szczególnie załączniki informujące o przysłaniu faktury. Fałszywe faktury kryją się pod plikami .doc i .zip. Otwarcie ich może grozić utratą wszystkich danych na komputerze lub przejęciem kontroli nad komputerem przez hakerów i żądaniem przez nich zapłaty za odblokowanie komputera.

Proszę nie otwierać załączników w mailach , których nadawca jest wam nieznany, a informuje was o dostarczeniu faktury za złożone zamówienie. Najwięcej takich wiadomości przychodzi w języku angielskim w porach nocnych na maile firmowe.  Zalecamy natychmiastowe kasowanie wiadomości nawet bez jej otwierania. Otwarcie takiego maila, a w szczególności załącznika może spowodować poważne problemy.

W przypadku otwarcia załącznika i  przejęcia kontroli nad komputerem przez osobę niepożądaną po otwarciu pliku z wiadomości, prosimy natychmiast skontaktować się z policją, gdyż blokada komputera z żądaniem okupu za odblokowanie lub skasowanie przez kogoś umyślne wszystkich danych stanowi przestępstwo według przepisów prawa. Bardzo proszę z pełna powagą potraktować nasze ostrzeżenie.

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin cennik

Właściwość urzędów co do rozliczania podatku vat po 1 stycznia 2016

Od 1 stycznia 2016 roku osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna dostarczać deklaracje od podatku towarów i usług (vat, wszystkie deklaracje)  do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wszystkie, to znaczy nie tylko bieżące, ale też deklaracje czy korekty deklaracji dotyczące okresów rozliczeniowych z poprzedniego roku.

Wraz z początkiem nowego roku doszło do zmian związanych  ze zmianą właściwości miejscowej urzędów skarbowych, jeśli chodzi o rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług. Urzedy skarbowe nie poinformowały płatników o zmianie właściwości urzędów, dlatego podatnik sam powinien dopilnować zmiany lub powinno to zrobić w porozumieniu z podatnikiem biuro rachunkowe.

Od 1 stycznia 2016 roku , to który urząd skarbowy jest dla VAT-owca właściwy, określa art. 17 Ordynacji podatkowej – jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według:

  • miejsca zamieszkania – dla osób fizycznych) albo
  • adresu siedziby podatnika – dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niepodsiadających osobowości prawnej oraz w przypadku spółek cywilnych.

 

Według art. 18a ww. ustawy, jeśli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń.

Oznacza to, że  wszystkie deklaracje czy korekty sporządzane i składane po 1 stycznia 2016 roku  musza trafić do urzędów skarbowych zgodnych z miejscem zamieszkania podatnika lub siedziby firmy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niepodsiadających osobowości prawnej oraz w przypadku spółek cywilnych.

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin

Projektowane zmiany odnośnie płatności gotówkowych

Drodzy klienci biura rachunkowego,

Projektowane zmiany w prawie przez ministra finansów spowodują, że w przypadku transakcji miedzy firmami powyżej 15000 zł dokonanych gotówką, na przedsiębiorców zostaną nałożone sankcje finansowe. Te zmiany maja wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zmiany idą w dobrym kierunku, maja zapobiec powstawaniu ” fabryk faktur” , które występują w obrocievgospodarczym i powodują zaniżenie zapłat podatku vat.

Uwaga! Zmiany zostały uchwalone i podpisane przez prezydenta.

Nowelizacja prawa powiązana będzie z planowanymi zmianami przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczących obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem przelewów bankowych. Projekt przewiduje, że to rozwiązanie ma spowodować zwiększenie przejrzystości dokonywanych transakcji, wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami oraz zmniejszenie szarej strefy oraz wyeliminowanie „pustych” faktur.

Sankcje, o których mowa w projekcie odnosiłyby się wyłącznie do przedsiębiorców regulujących płatności z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdyż dotyczą kosztów uzyskania przychodów oraz podatku vat. Sankcje te nie dotyczyły by więc przyjmujących płatność. W efekcie przedsiębiorcy, którzy pomimo nałożonego na nich obowiązku – płatności za transakcje o wartości powyżej 15.000 zł zapłacą gotówką, będą zobowiązani do zmniejszenia kosztów podatkowych w przypadku obciążenia ich tą płatnością, jak również nie będą mieli prawa do zaliczania do kosztów kwoty takiej płatności, a w przypadku gdy w danym miesiącu podatnik poniesie koszty w niższej wysokości niż kwota zmniejszenia, wówczas będzie zobowiązany do zwiększenia przychodów o różnicę wynikającą z płatności gotówkowej o której mowa powyżej.

Nowe zasady według ministerstwa finansów mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Przepisy przejściowe do ustawy określałyby , że miałyby one zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r i słusznie, nie można karać podatników wstecz- nie dotyczyłyby płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekraczałaby dotychczasowego limitu wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynoszącego 15.000 euro.

Przypominamy, że na razie obowiązuje limit płatności 15000 euro. Wszystkie płatności powyżej tej kwoty powinny odbywać się przez wykonanie przelewu bankowego. W przypadku płatności powyżej 15000 euro płaconych gotówka, instytucje zobowiązane maja obowiązek zgłoszenia takiej transakcji do odpowiednich instytucji finansowych.

 

 

czytaj więcej
biuro księgowe w szczecinie

Możliwość układu z Zusem przy trudnej sytuacji finansowej firmy

Firmy, które popadają w problemy finansowe często przestaja płacić składki zus lub zaczynaja płacić go nieregularnie. Zmiana przepisów , która weszła w życie w grudniu 2015 powoduje w pewien sposób „wyciagnięcie reki” ze strony zus do płatników składek, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Przepisy, które weszły w życie z początkiem grudnia dają mozliwość rozłożenia na raty należności zarówno za pracowników w części finansowanej przez płatnika, jak i finansowanej przez ubezpieczonych. W wyjątkowych sytuacjach przedsiębiorcy mogą się ubiegać nawet o umorzenie należności.

Firma, która ma kłopoty finansowe i ma problemy z płatnością składek zus, ma prawo udać się do swojego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych w celu ubiegania się o rozłozenie zaległości na raty lub ich umożenie. To sytuacja znacznie lepsza dla firmy niż bankructwo , ponieważ gdy firma bankrutuje, konsekwencje odczują nie tylko przedsiębiorcy, ale też zus, który nie odzyska naleznych kwot do zapłaty. Z rozłożenia na raty moze teraz skorzystać większa grupa przedsiębiorców. Grudniowa  zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zmieniła zasady umarzania składek.

Zmiany w ustawie dopuszczających możliwość objęcia ulgą składek za ubezpieczonych w części przez nich finansowanej, czyli potrącanych przez pracodawcę z ich wynagrodzenia. Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z płynnością finansową, mogą też skorzystać z innej  ulgi proponowanej przez ZUS, czyli z odroczenia terminu płatności składek. Uldze tej podlegają również składki finansowane przez ubezpieczonych niebędących płatnikami.

Mogą nim zostać objęte wyłącznie należności, których termin płatności nie upłynął.  Aby wniosek był skuteczny, trzeba go złożyć do ostatniego dnia upływu terminu płatności lub wysłac pocztą.  Innym rozwiązaniem  z którego moga skorzystac firmy jest umorzenie należności. Jest to jednak rozwiązanie wyjątkowe i stosowane niemal wyłącznie wtedy, gdy należności są całkowicie nieściągalne.

W przypadku, kiedy ZUS skutecznie dochodzi należności, a płatnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub zdrowotnej, może się ubiegać u umorzenie należności, ale to  umorzenie może dotyczyć wyłącznie składek na jego własne ubezpieczenie.

 

Wiecej na stronie: www.zus.pl

czytaj więcej

Kiedy otrzymam pit-11 ?

Pracownik powinien otrzymać pit-11 jak najszybciej. Im szybciej otrzyma deklaracje, tym szybciej będzie mógł się rozliczyć z urzędem podatkowym. Pracodawcy mają jednak pełne prawo rozsyłać deklarację pit-11 z końcem lutego 2016. Pracownik nie ma prawa do zmuszenia pracodawcy do wystawienia pit-11 wcześniej, chyba że opuszcza on terytorium kraju. Termin ostateczny dostarczenia deklaracji mija 29 lutego, a może to być nawet później. Pracodawca może 29 lutego wysłać pocztą pracownikom deklaracje pit-11, a wtedy dokument otrzymamy w marcu.

Organy podatkowe mają czas trzy miesiące po złożeniu deklaracji przez podatnika na zwrot podatku nadpłaconego.  Oznacza to, ze jeśli podatnik złoży deklarację rozliczeniowa pit-37 na podstawie pit-11 w lutym to, od tego czasu liczone jest 3 miesiące na zwrot podatku. Jeśli deklaracja zostanie złożona z ostatnim dniem kwietnia- zwrot podatku otrzymają państwo najpóźniej pod koniec lipca.

W przypadku nie otrzymania PIT-11 w terminie przewidzianym przepisami prawa, po sprawdzeniu, czy płatnik wysłał informację o przychodach i pobranych zaliczkach, podatnik powinien albo wystąpić o ponowienie wysyłki albo wypełnić deklarację roczną na podstawie danych szacunkowych, wskazując w uwagach do deklaracji rocznej, że ewentualne błędy mogą wynikać z braku PIT-11, nieprzekazanego mu przez pracodawcę.

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin cennik

Składki ZUS 2016

Drodzy klienci biura rachunkowego,

Od 1 stycznia 2016 roku uległy zmianie składki zus społeczne, zus zdrowotne i na fundusz pracy:

Składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą w pierwszych dwóch latach działalności, jeśli mają obowiązek opłacania składek społecznych i zdrowotnych ( składki preferencyjne) :

Składka społeczna ze składką chorobową:  176,33

Składka społeczna bez składki chorobowej:162,73

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 288,95

Obie składki ZUS  (zdrowotna i społeczna bez względu na wariant) powinny być przez Państwa opłacane do 10 dnia nastepnego miesiąca za miesiąc poprzedni

Przykład: składki za styczeń, trzeba opłacić do ZUS do 10 lutego

Składki dla osób z zusem w normalnej wysokości(bez preferencji), które z tytułu działalności gospodarczej muszą opłacać składki społeczne:

Składka społeczna ze składką chorobową:772,96

Składka społeczna bez składki chorobowej:713,35

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:288,95

Fundusz Pracy:59,61

Składki ZUS (zdrowotna i społeczna bez względu na wariant oraz składka na fundusz pracy) powinny być przez Państwa opłacane do 10 dnia nastepnego miesiąca za miesiąc poprzedni

Przykład: składki za styczeń, trzeba opłacić do ZUS do 10 lutego

Jeśli zatrudniają Państwo pracowników lub zleceniobiorców, to składki zus płacą państwo łącznie z ich składkami do 15 nastepnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Dane uzyskane ze strony:  www.zus.pl

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin

Współpraca z naszym biurem rachunkowym

Jak ustalamy ceny za usługi księgowe w naszym biurze rachunkowym?

Zgłaszającym się do naszego biura rachunkowego klientom proponujemy zawsze spotkanie w naszym biurze w celu omówienia zasad wspólpracy. Po uzyskaniu informacji o rodzaju działalności prowadzonej przez firmę, sposobie prowadzenia ewidencji księgowej w firmie, zasad rozliczania się z podatków oraz ilości dokumentów księgowych w firmie miesięcznie i ilości zatrudnianych pracowników lub zleceniobiorców proponujemy na podstawie cennika i aktualnych promocji cenę za comiesięczne prowadzenie usług  księgowych.Cena za usługi księgowe jak widać zależy od wielu czynników. Każda firma jest bowiem inna i posiada inne uwarunkowania.

Jak klienci naszego biura rachunkowego dostarczają  dokumenty księgowe?

Standardowym sposobem dostarczania dokumentów księgowych przez naszych klientów do biura rachunkowego jest dostarczenie ich osobiście w godzinach pracy biura. W trakcie wizyty w naszym biurze z dokumentami księgowymi są one wstępnie przeglądane przez ksiegową, która zwraca uwagę na dokumenty, które mogą nie zostać uznane za koszt podatkowy zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych  i prawnych. W przypadku  klientów, którzy są zarejestrowani na potrzeby podatku od towarów i usług dokumenty księgowe są sprawdzane, czy nie nie zawierają faktur od których nie można odliczyć podatku vat.

Czasem firmy zwracają się do nas o odbiór dokumentów u siebie w siedzibie firmy i my to wykonujemy w ramach ustalonej opłaty za usługi księgowe.  Robimy to oczywiście na terenie Szczecina, bo klienci z innych regionów Polski, którzy zlecili nam prowadzenie usług rachunkowych dostarczają do nas dokumenty drogą elektroniczną lub za pomocą kuriera.

Dlaczego warto wybrać nasze biuro rachunkowe?

Posiadamy certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Biuro Rachunkowe jest ubezpieczone na podstawie trzech umów ubezpieczeń od prowadzonej  działalności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w PZU S.A. . Przed naszym biurem znajduje się duży bezpłatny parking, który umożliwia naszym klientom bezproblemowe zaparkowanie samochodu o każdej godzinie pracy biura.  Ponadto biuro ma doskonałe połączenia komunikacji miejskiej z każdą częścią Szczecina.

czytaj więcej
biuro księgowe szczecin

Deklaracja ZUS IWA za rok 2015

Do 1 lutego 2016 przedsiębiorcy obowiązani muszą złożyć deklarację ZUS IWA za rok 2015 – deklarację do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.  Podmioty gospodarcze obowiązkowo muszą złożyć tą deklarację jeśli spełniają łącznie następujące warunki:

byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS i nadal są zgłoszeni jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku, w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Wszelkie informacje uzupełniające, które są potrzebne do złożenia tej deklaracji są dostępne na stronie www.zus.pl

czytaj więcej
Obniżony zus w pierwszych 2 latach działalności

Obniżony zus w pierwszych 2 latach działalności

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca ma prawo w pierwszych dwóch latach istnienia firmy skorzystać z preferencji opłacania składek Zus . Preferencja w opłacaniu składek pozwala mu przyjąć za podstawę ustalenia składek  kwotę 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Prawo do obniżonych składek przysługuje wyłącznie przez 24 pierwsze miesiące prowadzenia działalności.  Nie może być przesuwane na inny okres działalności. Z tego prawa nie może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą, która w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą.  Z tej preferencji nie może też skorzystać osoba, która na działalności gospodarczej wykonuje zlecenie na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli przedsiębiorca rozpoczął działalność w trakcie miesiąca, to za pierwszy miesiąc składki społeczne płaci proporcjonalnie. Przedsiębiorca ustala wysokość składek przez dzielenie miesiąca przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Składka zdrowotna jest nie podzielna.  Zawsze jest  płatna jak za pełny miesiąc kalendarzowy, nawet jeśli działalność została rozpoczęta ostatniego dnia miesiąca.

Wysokość składek płatnych w 2016 roku jest dostępna na stronie internetowej www.Zus.pl

czytaj więcej
buchhaltung szczecin

Wydatki na szkolenie przedsiębiorcy

Od czasu do czasu przedsiębiorca udaje się na szkolenie. Zachodzi wtedy pytanie, czy koszty zwiazane z takim szkoleniem oraz dojazd i zakwaterowanie moga być uznane za koszt podatkowy w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów. Nie zawsze bowiem szkolenie odbywa się w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy i często musi się on przemieszczać w inne  regiony kraju w celu nabycia fachowej wiedzy. Problematyka szkoleń jest widoczna w interpretacjach podatkowych, gdzie dla osób prowadzących działalność gospodarcza nie zawsze wydawane sa korzystne interpretacje podatkowe zwiazane z tym tematem.

Jeśli szkolenie oraz koszty poboczne, czyli na przykład hotel, bilety pkp , paliwo za dojazd, bilety autostradowe i inne koszty związane z przejazdem i zakwaterowaniem ponoszone w zwiazku ze szkoleniem są zwiazane z działalnoscią gospodarczą przedsiębiorcy i istnieje związek przyczynowo-skutkowy z uzyskaniem przychodu z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (tematyka szkolenia jest związana z zakresem działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę lub dotyczy zakresu tematycznego o który przedsiębiorca ma zamiar rozszerzyć dzialalność), bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem tego źródła przychodów, to takie koszty mozna uznać za koszt podatkowy i rozliczyć je w księdze przychodów i rozchodów. Koszt ten ujmujemy w kolumnie trzynastej podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów.

Warto jednak dodać, że w świetle wydawanych przez organy podatkowe interpretacji podatkowych, gdy odbyte przez osobę prowadząca działalność gospodarczą szkolenie miało na celu podniesienie ogólnego poziomu wiedzy podatnika, a jego skutkiem byłoby zdobycie umiejętności przydatnych głównie w życiu prywatnym  a nie ściśle zwiazanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wydatki takie uznaje się za wydatki poniesione na cel osobisty, a w zwiazku z tym nie moga one stanowić kosztów uzyskania przychodów w działalnosci gospodarczej. Warto więc w razie jakichkolwiek wątpliwosci sprawdzić w interpretacjach podatkowych lub bezpośrednio w urzedzie skarbowym, czy dane szkolenie odbyte przez przedsiębiorcę nie zostanie uznane przez organ podatkowy za szkolenie ogólne a nie specjalistyczne, które nie kwalifikuje się do kosztów podatkowych.

 

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin cennik

kawa, herbata – koszty firmy

Zakup kawy, herbaty czy drobnego poczęstunku w celu ich spożycia w trakcie  spotkań z kontrahentami moze być uznany za koszt podatkowy. Wydatki te zakupione przez firmę w celu wydania poczęstunku na spotkaniach biznesowych, np. przy okazji spotkania z odwiedzajacym firmę kontrahentem w celach biznesowych, nie mają charakteru reprezentacji i mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Wydatki te wiążą się ze zwyczajową formą poczęstunku na spotkaniach z klientem, która jest powszechnie przyjęta i nie może  w żaden sposób  wypełniać definicji reprezentacji, bo jest to  działanie zwyczajowo przyjęte i nie mają charakteru okazałości. Podatnik ma więc prawo zaliczyć w koszy uzyskania przychodów wydatki na kawę, herbatę, ciastka, paluszki i inne drobne zakupy które zwyczajowo nie bedą wiązały się z wystawnością spotkania.

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/analizy/analizy-podatkowe/kawa-herbata-w-kosztach-firmy/y10vfr

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin cennik

uproszczona zaliczka na podatek dochodowy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty gospodarcze odprowadzające podatek dochodowy od osób prawnych mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Z formy uproszczonej mogą korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym Podatek opłaca się w zaliczkach miesięcznych, nie można ich opłacać co kwartał. Zaliczki uproszczone odprowadzane są do urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca. Z tej formy opłacania zaliczek nie mogą jednak skorzystać podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Podatnicy opodatkowani podatkiem CIT i PIT, którzy po raz pierwszy zamierzają wybrać opłacanie zaliczek w formie uproszczonej muszą o tym zawiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą zrobić to do 20 lutego roku podatkowego, a podatnicy podatku od osób prawnych w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Złożone zawiadomienie   dotyczy również lat następnych.

Podstawą wpłaty zaliczki dla podatników podatku CIT jest kwota zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeśli w tym zeznaniu nie wykazali podatku należnego, wówczas mogą wpłacać ww. zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeśli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, to nie mogą opłacać zaliczek w uproszczonej formie.

Podstawą wpłaty zaliczki dla podatników podatku PIT miesięczną zaliczkę w uproszczonej formie wpłacają w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu złożonym: w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata – jeżeli w ww. zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości niższej od kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku.

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin

Składki zus w PKPIR

Osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, która prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów może na dwa sposoby ujmować składki ZUS zapłacone na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Wydatki te mogą być uwzgledniane przez nią w kosztach uzyskania przychodów lub mogą one zostać odliczone od dochodu w deklaracji podatkowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje podatnik, ale musi pamiętać, że składki zus stają się kosztem podatkowym w momencie ich faktycznej zaplaty.

Jeżeli podatnik podejmie decyzję, składki będą ujmowane w kosztach uzyskania przychodów, to kwotę wynikającą z zapłaconej składki społecznej zus ewidencjonuje on w kolumnie 13 – pozostałe wydatki. Za podstawę wprowadzenia kosztu do księgi przyjmuje sie wyciąg bankowy, potwierdzenie z poczty zapłaty składek lub każdy inny dowód potwierdzający zapłatę składek. Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi jednak pamiętać, by nie odliczyć składe społecznych dwukrotnie: raz w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i drugi raz w deklaracji podatkowej.

czytaj więcej
pieniądze

koniec roku-przychody

Za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności – mówi o tym art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Datą powstania przychodu jest zdarzenie, które nastąpiło najwcześniej.

W przypadku przychodów z działalności gospodarczej, które występują na przełomie roku – ustalenie przychodu w sposób podany powyżej ma również zastosowanie, ponieważ ustawa nie przewiduje wyjątków dla zdarzeń gospodarczych, które występują na przełomie roku.

czytaj więcej
biuro księgowe w szczecinie

wydatki na paliwo za granicą

Zgodnie z przepisami prawa zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokonuje się na podstawie prawidłowych dowodów księgowych. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037).  Zapisów dokonuje się na podstawie: faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami. Podstawą zapisów mogą być również inne dowody księgowe, które zostały wymienione w rozporządzeniu.

Rozporządzenie mówi , że wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów mogą być udokumentowane paragonami lub dowodami kasowymi. W związku z tym,  podatnik może zewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszt zakupionego za granicą paliwa na podstawie paragonów, o ile zawierają one wspomniane dane.

czytaj więcej
buchhaltung szczecin

Nowa strona internetowa

Witamy na naszej nowej stronie internetowej Biura Rachunkowego ABK!
Nowa strona to nowe możliwości, jeszcze więcej informacji dla firm poszukujących biura rachunkowego dla siebie, aktualizowane wiadomości w celu przekazywania informacji klientom i wiele nowych funkcjonalności. Zapraszamy!
czytaj więcej