Do 1 lutego 2016 przedsiębiorcy obowiązani muszą złożyć deklarację ZUS IWA za rok 2015 – deklarację do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.  Podmioty gospodarcze obowiązkowo muszą złożyć tą deklarację jeśli spełniają łącznie następujące warunki:

byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS i nadal są zgłoszeni jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku, w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Wszelkie informacje uzupełniające, które są potrzebne do złożenia tej deklaracji są dostępne na stronie www.zus.pl