Od 1 lipca 2016 roku duże firmy obowiązkowo będą musiały przekazywać dane na potrzeby kontroli skarbowej w postaci jednolitego pliku kontrolnego. Małe i średnie firmy będą mogły odmówić przekazania pliku, ale sukcesywnie zostaną objęte tym obowiązkiem. Dane pliku będą zwierać dane z systemu księgowego o danych z ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dane faktur zakupowych i sprzedażowych, dane magazynowe, wyciągi bankowe.  Docelowo do 1 stycznia 2018 obowiązek ten obejmie wszystkie firmy.

Już teraz warto zastanowić się nad ujednoliceniem oprogramowania w firmie w celu wyeliminowania systemów mieszanych( dwóch lub więcej dostawców oprogramowania księgowego), co pozwoli na prawidłowe wygenerowanie plików na potrzeby kontroli. Obowiązek przesyłania jadnolitego pliku kontrolnego będzie się rozszerzał , już od 1 stycznia 2017 roku wejdą do tego systemu w pełni małe i średnie firmy , a od 2018 roku obowiązkiem jednolitego pliku kontrolnego zostaną objęte wszystkie firmy.

Nasze biuro rachunkowe pracuje na jednolitym oprogramowaniu księgowym Sage Symfonia, dzięki temu nasze biuro rachunkowe oraz nasi klienci nie będą mieć problemu z wdrożeniem niezbędnych zmian w celu przygotowania się na elektroniczne kontrole.