Pracownik powinien otrzymać pit-11 jak najszybciej. Im szybciej otrzyma deklaracje, tym szybciej będzie mógł się rozliczyć z urzędem podatkowym. Pracodawcy mają jednak pełne prawo rozsyłać deklarację pit-11 z końcem lutego 2016. Pracownik nie ma prawa do zmuszenia pracodawcy do wystawienia pit-11 wcześniej, chyba że opuszcza on terytorium kraju. Termin ostateczny dostarczenia deklaracji mija 29 lutego, a może to być nawet później. Pracodawca może 29 lutego wysłać pocztą pracownikom deklaracje pit-11, a wtedy dokument otrzymamy w marcu.

Organy podatkowe mają czas trzy miesiące po złożeniu deklaracji przez podatnika na zwrot podatku nadpłaconego.  Oznacza to, ze jeśli podatnik złoży deklarację rozliczeniowa pit-37 na podstawie pit-11 w lutym to, od tego czasu liczone jest 3 miesiące na zwrot podatku. Jeśli deklaracja zostanie złożona z ostatnim dniem kwietnia- zwrot podatku otrzymają państwo najpóźniej pod koniec lipca.

W przypadku nie otrzymania PIT-11 w terminie przewidzianym przepisami prawa, po sprawdzeniu, czy płatnik wysłał informację o przychodach i pobranych zaliczkach, podatnik powinien albo wystąpić o ponowienie wysyłki albo wypełnić deklarację roczną na podstawie danych szacunkowych, wskazując w uwagach do deklaracji rocznej, że ewentualne błędy mogą wynikać z braku PIT-11, nieprzekazanego mu przez pracodawcę.