Od 1 czerwca 2016 roku uruchomiony został nowy system informatyczny AIS / INTRASTAT do składania deklaracji INTRASTAT. Dane ze starego systemu CELINA / INTRASTAT zostały urzędowo przeniesione do nowego systemu. Nowy system działa pod adresem internetowym: www.puesc.gov.pl należącym do Służby Celnej. Obecnie tylko przez system Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) jest możliwa wyłączna komunikacja z systemem AIS / Intrastat. Ministerstwo Finansów informuje, że z uwagi na potrzebę ustabilizowania środowiska systemowego możliwe są zakłócenia w początkowym okresie funkcjonowania usługi e-INTRASTAT skutkujące jej czasową niedostępnością, w związku z tym składanie zgłoszeń za maj zostaje przesunięte do 17 czerwca 2016 roku. Złożenie w tym terminie nie spowoduje konsekwencji z niedokonania zgłoszenia Intrastat w wymaganym terminie.

Zgłoszenia INTRASTAT przesyłane od 1 czerwca br. powinny być zgodne ze specyfikacją techniczną XML dla zgłoszeń INTRASTAT, opublikowaną na Portalu PUESC w zakładce „Systemy Służby Celnej”. Ponadto muszą być sporządzone w imieniu osoby zobowiązanej i przekazane z zachowaniem wymaganych uprawnień do jej reprezentowania. Stąd konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się w Portalu PUESC w ramach usługi e-Klient. Dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Więcej na www.gofin.pl