Obowiązek podatkowy przy sprzedaży z automatów to nadal trudny temat. Najnowsze nieprawomocne rozstrzygnięcie wojewódzkiego sądu administracyjnego w lublinie porządkuje trochę ten temat. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 grudnia 2015 roku sygnatura akt I SA / LU 627 / 15  wypowiedział się w kwestii sprzedaży realizowanej z pomocą żetonów. Według niego obowiązek podatkowy powstaje w momencie zakupu żetonu, a nie jego realizacji.

Podatnik wnioskujący o interpretację w stanie faktycznym, który był przedmiotem wydanego orzeczenia przez WSA w Lublinie zamierzał sprzedawać różnego rodzaju napoje za pomocą automatów ustawionych m.in. w prowadzonych przez niego punktach handlowych. Automaty miały być aktywowane samodzielnie przez klientów , którzy poprzez wrzucenie do nich żetonu. Żetony można było nabyć u sprzedawcy, który miał rejestrować transakcję przy pomocy kasy fiskalnej i wydawać klientowi żeton oraz paragon fiskalny. Prawo do wykorzystania żetonu klent nabywał od razu, ale miał prawo wykorzystaćgo w dowolnym czasie.

Kwestią sporną było ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego, to znaczy czy będzie to moment, w którym klient płacąc za określony napój otrzymuje żeton czy też moment w którym klient wykorzysta żeton i  odbierze konkretny napój z automatu. W swoim uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził, że „Posiadanie żetonu, jako znaku legitymacyjnego, zawiera więc w sobie prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, można rzec, że klient jest jego dysponentem. Wprawdzie nabycie prawa własności następuje w chwili wybrania towaru (napoju) z automatu, podkreślenia wymaga, że ustawa podatkowa wiąże powstanie obowiązku podatkowego, nie z momentem nabycia prawa własności lecz z nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, co następuje już z momentem nabycia, w klasycznym przypadku, żetonu od kasjera (sprzedawcy), po uiszczeniu należności.(…)” .
więcej na: www.interia.pl