Sposób i zasady odliczenia strat z działalności gospodarczej są unormowane w artykule 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik może obniżyć dochód uzyskany z działalności gospodarczej w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Istnieje jednak ograniczenie, które pozwala odliczyć maksymalnie 50% kwoty tej straty  w którymkolwiek z tych lat( np. powstała strata z działalności w 2015 roku, tzn. w przypadku uzyskania dochodu w roku 2016, możemy odliczyć maksymalnie 50% straty za rok 2016 i na przykład 50% straty za rok 2017) .

Podatnik może ten dochód obniżyć o 50% straty poniesionej w danym roku podatkowym. Strata ta może być z kilku lat ( np . z roku 2014  i 2015 ).  Osoba prowadząca działalność gospodarczą może odliczać stratę w momencie obliczania zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego.

więcej na gofin.pl