Potwierdzenia salda przez jednostkę nieprowadzacą ksiąg rachunkowych

 

Osoba nieprowadząca ksiąg rachunkowych nie ma obowiązku odpowiadania na pismo z prośbą o potwierdzenie salda należności. Nie prowadzi ona  bowiem ewidencji która umozliwia to porównanie.

Zgodnie z art. 26.ust.1 pkt 3 ustawy o rachunkowości – należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, jeżeli ich uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe, inwentaryzuje się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.