Drodzy klienci biura rachunkowego,

Projektowane zmiany w prawie przez ministra finansów spowodują, że w przypadku transakcji miedzy firmami powyżej 15000 zł dokonanych gotówką, na przedsiębiorców zostaną nałożone sankcje finansowe. Te zmiany maja wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zmiany idą w dobrym kierunku, maja zapobiec powstawaniu ” fabryk faktur” , które występują w obrocievgospodarczym i powodują zaniżenie zapłat podatku vat.

Uwaga! Zmiany zostały uchwalone i podpisane przez prezydenta.

Nowelizacja prawa powiązana będzie z planowanymi zmianami przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczących obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem przelewów bankowych. Projekt przewiduje, że to rozwiązanie ma spowodować zwiększenie przejrzystości dokonywanych transakcji, wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami oraz zmniejszenie szarej strefy oraz wyeliminowanie „pustych” faktur.

Sankcje, o których mowa w projekcie odnosiłyby się wyłącznie do przedsiębiorców regulujących płatności z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdyż dotyczą kosztów uzyskania przychodów oraz podatku vat. Sankcje te nie dotyczyły by więc przyjmujących płatność. W efekcie przedsiębiorcy, którzy pomimo nałożonego na nich obowiązku – płatności za transakcje o wartości powyżej 15.000 zł zapłacą gotówką, będą zobowiązani do zmniejszenia kosztów podatkowych w przypadku obciążenia ich tą płatnością, jak również nie będą mieli prawa do zaliczania do kosztów kwoty takiej płatności, a w przypadku gdy w danym miesiącu podatnik poniesie koszty w niższej wysokości niż kwota zmniejszenia, wówczas będzie zobowiązany do zwiększenia przychodów o różnicę wynikającą z płatności gotówkowej o której mowa powyżej.

Nowe zasady według ministerstwa finansów mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Przepisy przejściowe do ustawy określałyby , że miałyby one zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r i słusznie, nie można karać podatników wstecz- nie dotyczyłyby płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekraczałaby dotychczasowego limitu wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynoszącego 15.000 euro.

Przypominamy, że na razie obowiązuje limit płatności 15000 euro. Wszystkie płatności powyżej tej kwoty powinny odbywać się przez wykonanie przelewu bankowego. W przypadku płatności powyżej 15000 euro płaconych gotówka, instytucje zobowiązane maja obowiązek zgłoszenia takiej transakcji do odpowiednich instytucji finansowych.