Drodzy klienci biura rachunkowego,

Od 1 stycznia 2016 roku uległy zmianie składki zus społeczne, zus zdrowotne i na fundusz pracy:

Składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą w pierwszych dwóch latach działalności, jeśli mają obowiązek opłacania składek społecznych i zdrowotnych ( składki preferencyjne) :

Składka społeczna ze składką chorobową:  176,33

Składka społeczna bez składki chorobowej:162,73

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 288,95

Obie składki ZUS  (zdrowotna i społeczna bez względu na wariant) powinny być przez Państwa opłacane do 10 dnia nastepnego miesiąca za miesiąc poprzedni

Przykład: składki za styczeń, trzeba opłacić do ZUS do 10 lutego

Składki dla osób z zusem w normalnej wysokości(bez preferencji), które z tytułu działalności gospodarczej muszą opłacać składki społeczne:

Składka społeczna ze składką chorobową:772,96

Składka społeczna bez składki chorobowej:713,35

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:288,95

Fundusz Pracy:59,61

Składki ZUS (zdrowotna i społeczna bez względu na wariant oraz składka na fundusz pracy) powinny być przez Państwa opłacane do 10 dnia nastepnego miesiąca za miesiąc poprzedni

Przykład: składki za styczeń, trzeba opłacić do ZUS do 10 lutego

Jeśli zatrudniają Państwo pracowników lub zleceniobiorców, to składki zus płacą państwo łącznie z ich składkami do 15 nastepnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Dane uzyskane ze strony:  www.zus.pl