Współczynnik urlopowy w 2017 roku

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacany jest w momencie rozwiązania stosunku pracy, o ile pracownikowi pozostały zaległości urlopowe. Ustalanie współczynnika  odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Współczynnik urlopowy za pracowników pełnoetatowych w 2017 r. wynosi 20,83, zgodnie z wyliczeniem:

  • 365 dni roku – (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 250,
  • 250 dni : 12 = 20,83.

 

Wysokości współczynnika urlopowego w 2017 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu wynoszą:

  • Dla 1/4 etatu: 5,21 (20,83 × 1/4),
  • dla 1/3 etatu: 6,94 (20,83 × 1/3),
  • dla 1/2 etatu: 10,42 (20,83 × 1/2),
  • dla 3/4 etatu: 15,62 (20,83 × 3/4).

 

więcej na : infor.pl