Od czasu do czasu przedsiębiorca udaje się na szkolenie. Zachodzi wtedy pytanie, czy koszty zwiazane z takim szkoleniem oraz dojazd i zakwaterowanie moga być uznane za koszt podatkowy w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów. Nie zawsze bowiem szkolenie odbywa się w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy i często musi się on przemieszczać w inne  regiony kraju w celu nabycia fachowej wiedzy. Problematyka szkoleń jest widoczna w interpretacjach podatkowych, gdzie dla osób prowadzących działalność gospodarcza nie zawsze wydawane sa korzystne interpretacje podatkowe zwiazane z tym tematem.

Jeśli szkolenie oraz koszty poboczne, czyli na przykład hotel, bilety pkp , paliwo za dojazd, bilety autostradowe i inne koszty związane z przejazdem i zakwaterowaniem ponoszone w zwiazku ze szkoleniem są zwiazane z działalnoscią gospodarczą przedsiębiorcy i istnieje związek przyczynowo-skutkowy z uzyskaniem przychodu z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (tematyka szkolenia jest związana z zakresem działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę lub dotyczy zakresu tematycznego o który przedsiębiorca ma zamiar rozszerzyć dzialalność), bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem tego źródła przychodów, to takie koszty mozna uznać za koszt podatkowy i rozliczyć je w księdze przychodów i rozchodów. Koszt ten ujmujemy w kolumnie trzynastej podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów.

Warto jednak dodać, że w świetle wydawanych przez organy podatkowe interpretacji podatkowych, gdy odbyte przez osobę prowadząca działalność gospodarczą szkolenie miało na celu podniesienie ogólnego poziomu wiedzy podatnika, a jego skutkiem byłoby zdobycie umiejętności przydatnych głównie w życiu prywatnym  a nie ściśle zwiazanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wydatki takie uznaje się za wydatki poniesione na cel osobisty, a w zwiazku z tym nie moga one stanowić kosztów uzyskania przychodów w działalnosci gospodarczej. Warto więc w razie jakichkolwiek wątpliwosci sprawdzić w interpretacjach podatkowych lub bezpośrednio w urzedzie skarbowym, czy dane szkolenie odbyte przez przedsiębiorcę nie zostanie uznane przez organ podatkowy za szkolenie ogólne a nie specjalistyczne, które nie kwalifikuje się do kosztów podatkowych.