Pełna księgowość

biuro księgowe szczecin
biuro rachunkowe szczecin
Poznaj zalety pełnej księgowości

Cena za usługę już od 250zł miesięcznie

 

Pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obowiązkiem tym objęta jest szeroka grupa podmiotów, która zobowiązana jest do bardzo skrupulatnego prowadzenia księgowości. Zobowiązane do tej formy prowadzenia ksiąg rachunkowych są nie tylko osoby prawne ( np.  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne) ale także osoby fizyczne. Różnica polega na tym, że nie dla wszystkich są one obowiązkowe.
Prowadzenie pełnej księgowości jest o wiele bardziej skomplikowaną formą rejestrowania przychodów i rozchodów niż ewidencja za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podstawową zasadą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest wyodrębnienie odpowiedniej liczby właściwych kont księgowych, które rozróżnia się na syntetycznie oraz analitycznie. Wymogiem jest również konieczność prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń księgowych oraz  w przypadku podmiotów podlegających ustawie o rachunkowości pojawia się obowiązek związany z koniecznością sporządzania sprawozdań finansowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest stosowana w celu ujęcia wartości niezbędnych do ustalenia rozliczeń podatku dochodowego. Oznacza to, że są w niej ujmowane tylko przychody i koszty związane z działalnością gospodarczą, natomiast księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że należy uwzględniać w nich wszystkie działania finansowe, które  mają miejsce w ramach prowadzonej działalności firmy.
Najważniejszą  rolą pełnej księgowości jest rejestrowanie właściwej kondycji finansowej danej firmy. Ewentualna funkcja podatkowa jest jedynie elementem dodatkowym nie stanowiącym o podstawowej funkcji ksiąg rachunkowych. Jest to konsekwencja zapisów umieszczonych w ustawie o podatku dochodowym.

Odliczanie w PIT36 straty z działalności gospodarczej
Profesjonalna obsługa

Co za tym idzie, księgi rachunkowe są prowadzone w celu rejestracji wszystkich zdarzeń, które mają miejsce w ramach działalności gospodarczej. Niezależnie od tego czy mają one mają one rzeczywiste skutki na dochód danego podmiotu czy tez nie. Księgi rachunkowe są zatem swoistym odwzorowaniem w ramach kont księgowych rzeczywistej aktywności i kondycji finansowej danego podmiotu.
Obligatoryjnie księgi rachunkowe musza prowadzić spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne. Obowiązek ten ciąży także na osobach zagranicznych oraz do oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
Istnieje możliwość prowadzenia pełnej księgowości dobrowolnie przez osoby fizyczne prowadzace dzialalność gospodarczą. Jest to jednak sytuacja niezwykle rzadka z uwagi na wysoki stopień jej skomplikowania oraz nieporównywalnie prostsze w prowadzeniu księgi podatkowe czy ewidencje.

Pełna księgowość oznacza zajmowanie się przez dane biuro wszystkimi kwestiami rachunkowymi firmy. Oferty obejmują rzecz takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych i przygotowywanie rocznych raportów finansowych, pomoc przy ewidencjonowaniu środków trwałych firmy, przygotowywanie rozliczenia podatkowego i wiele więcej. Oczywiście, przedsiębiorca posiada tutaj pełną dowolność i może korzystać jedynie z wybranych usług tego typu.

Pełna księgowość oznacza oddanie całości w ręce profesjonalistów.
Decydując się na korzystanie z pełnej księgowości trzeba oczywiście liczyć się z nieco wyższymi kosztami. Niemniej jednak zawsze jest to fantastyczna inwestycja, która znacząco może usprawnić działanie każdej firmy. Warto bowiem pamiętać, że jakiekolwiek zaniedbania dotyczące rachunkowości mogę mieć nierzadko poważne konsekwencje – niejednego przedsiębiorcę spotkały za to nawet spore kary finansowe. Dodatkowo zdjęcie ze swoich barków obowiązku samodzielnego zajmowania się księgowością oznacza także wielką oszczędność czasu, który będziemy mogli przeznaczyć na dalsze rozwijanie swojej działalności.