W związku z pojawiającymi się w internecie ostrzeżeniami urzędów, zwracamy się do naszych klientów o przyglądanie się poczcie otrzymywanej drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną. W ostatnim czasie Główny Urząd Statystyczny i Państwowa Inspekcja Pracy wydały ostrzeżenia przed fałszywymi mailami.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że nie wysyłał powiadomień o konieczności wypełnienia formularza sp-3. Fałszywe maile o konieczności wysyłki tego formularza są wysyłane z adresu mailowego: noreply@gusgov.pl . Ten adres mailowy nie należy do Głównego Urzędu Statystycznego. Prosimy nie otwierać wiadomości z podanego maila, a w szczególności załączników do tej wiadomości.

Podobną informację opublikowała Państwowa Inspekcja Pracy.W tym przypadku kierowane są zawiadomienia o wszczęciu kontroli z adresu mailowego: kancelaria@gip.pip.gov.pl. PIP informuje, że nikogo o zamiarze wszczęcia kontroli nie powiadamia drogą elektroniczną.Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że nie prowadzi odpłatnych szkoleń dla pracodawców jak również nie wydaje za opłatą certyfikatów ukończenia kursów czy szkoleń. Tym samym nic wspólnego z Państwową Inspekcją Pracy nie mają oferowane przez osoby podszywające się pod inspektorów pracy certyfikaty umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej.

Bardzo prosimy o szczegółowe zwracanie uwagi na otrzymaną korespondencję mailową oraz na tą otrzymywaną pocztą tradycyjną. Coraz częściej spotykane są próby wyłudzenia danych oraz wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w bazach firm, które nie są obowiązkowe. Prosimy o zwrócenie uwagi na pocztę, która dla złudzenia przypomina wezwanie z urzędu.Przynajmniej raz w miesiącu klienci naszego biura rachunkowego przynoszą taką pocztę lub podsyłają drogą mailową wiadomości do weryfikacji. W zdecydowanej większości przypadków wiadomości okazują się próbą wyłudzenia danych i pieniędzy. Dlatego zwracamy bardzo dużą uwagę w informowaniu klientów naszego biura rachunkowego o takich przypadkach w celu uniknięcia niepotrzebnych problemów.

 

więcej na: www.vat.pl