Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub na zasadach ogólnych odprowadzają podatek dochodowy  za okresy miesięczne, w terminach do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zgodnie z przepisami prawa zapłata ryczałtu za grudzień podlega wpłacie w terminie złożenia zeznania PIT-28, czyli do 31 stycznia.

Zarówno osoby rozliczajace się na zasadach ogólnych jak i te rozliczające się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego mogą również zmienić formę opłacania podatku i opłacać podatek za okresy kwartalne. Aby jednak można było zastosować ten sposób opłacania podatków, należy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego złożyć pisemne zawiadomienie o wyborze tego sposobu, w terminie do 20 stycznia 2016 r. Zawiadomienia nie trzeba składać, jeżeli zostało złożone w latach ubiegłych, a podatnik zamierza kontynuować ten sposób opłacania podatków.

W 2016 r. wpłata podatku dochodowego kwartalnie powinna nastepować w następujących terminach:

  • za I kwartał – do 20 kwietnia 2016 r.,
  • za II kwartał – do 20 lipca 2016 r.,
  • za III kwartał – do 20 października 2016 r.,
  • za IV kwartał – do 31 stycznia 2017 r.