Często podatnicy przychodzący do biura mówia, że urzad skarbowy wydał dla nich niekorzystne rozstrzygniecie, że interpretacja podatkowa jest niezgodna z prawem. Wprowadzona w prawie klauzula rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów podatkowych na korzyść podatnika jest wykorzystywana w przypadku, gdy w prawidłowo przeprowadzonej wykładni przepisów wystapia wątpliwosci. W przypadku zastosowania tej klauzuli korzyść zyskuje podatnik, który dzieki zastosowaniu rozwiazania optymalnego które on sam aprobuje a nawet sam wybiera. Do takiego podejścia w klauzuli rozstrzygania wątpliwosci na rzecz podatnika odniósł się w swojej ogólnej interpretacji Minister Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r., nr PK4.8022.44.2015.

Niedające się usunąć wątpliwości w rozstrzyganiu sprawy co do treści przepisów prawa podatkowego mają być rozstrzygane na korzyść podatnika na warunkach określonych w ogólnej interpretacji.Klauzula moze być zastosowana w trakcie wydawania decyzji, postanowień czy indywidualnych interpretacji podatkowych. Jeśli w konkretnej sprawie znaczenie przepisu prawa budzi niedające się usunąć wątpliwości, należy wybrać rozwiązanie optymalne dla podatnika. Jeżeli można zastosować więcej niż jedną interpretację, a urzędnik skarbowy nie jest w stanie ustalić najlepszej, podatnik ma prawo wskazać wykładnię dla siebie najlepszą.

Minister Finansów wyjaśnił, że nowa klauzula dotyczy: podatników, płatników, inkasentów, następców prawnych, osób trzecich odpowiedzialnych za cudze daniny.