Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty gospodarcze odprowadzające podatek dochodowy od osób prawnych mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Z formy uproszczonej mogą korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym Podatek opłaca się w zaliczkach miesięcznych, nie można ich opłacać co kwartał. Zaliczki uproszczone odprowadzane są do urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca. Z tej formy opłacania zaliczek nie mogą jednak skorzystać podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Podatnicy opodatkowani podatkiem CIT i PIT, którzy po raz pierwszy zamierzają wybrać opłacanie zaliczek w formie uproszczonej muszą o tym zawiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą zrobić to do 20 lutego roku podatkowego, a podatnicy podatku od osób prawnych w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Złożone zawiadomienie   dotyczy również lat następnych.

Podstawą wpłaty zaliczki dla podatników podatku CIT jest kwota zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeśli w tym zeznaniu nie wykazali podatku należnego, wówczas mogą wpłacać ww. zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeśli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, to nie mogą opłacać zaliczek w uproszczonej formie.

Podstawą wpłaty zaliczki dla podatników podatku PIT miesięczną zaliczkę w uproszczonej formie wpłacają w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu złożonym: w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata – jeżeli w ww. zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości niższej od kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku.