E-zwolnienia lekarskie wystawiane będą przez lekarzy od 1 stycznia 2016 r.Dotychczasowe  papierowe zwolnienia znikną w 2018 r.Od nowego roku lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie jeśli posiadają  profil na PUE ZUS bądź zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową. W systemie będą dostępne dane pacjenta oraz członków jego rodziny – w przypadku zwolnienia na opiekę. Będą tam również dane jego pracodawcy. Po wpisaniu numeru PESEL, a pozostałe dane zostaną wypełnione automatycznie przez system.

Wprowadzenie zwolnień elektronicznych wymusi na pracodawcach , którzy zatrudniają więcej  niż pięciu pracowników założenie profilu na PUE. W systemie tym zostanie wydzielone miejsce, w którym dostępne będą elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika.