Obowiązujące przepisy prawa przewiduja, że osoba osoba fizyczna, która nieposiada polskiego obywatelstwa i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w Polsce może rozliczać podatek dochodowy na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba ta jest obywatelem kraju  Unii Europejskiej, czy innego państwa.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest uregulowane ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. W tej ustawie zostały wskazane osoby zagraniczne (w tym osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego), które mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.