Ryczałt ewidencjonowany

buchhaltung in stettin
Odliczanie w PIT36 straty z działalności gospodarczej
Rozliczenia ryczałtu

Cena za usługę już od 100zł miesięcznie

 

Ryczałt ewidencjonowany to dana przez polskie ustawodawstwo możliwość przyjęcia innej niż ogólna formy opodatkowania dla niektórych przychodów osiąganych przez małe firmy osób fizycznych.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozpoczynają prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a w przypadku gdy już ją prowadzili w poprzednim roku podatkowym, to mogą skorzystać z tej metody o ile uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro.

Wie arbeiten wir fur unsere Kunden?
Rozwiązujemy problemy

Korzystanie z tej formy rozliczenia wiąże się z brakiem możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W rozliczeniu ryczałt ewidencjonowany jest branepod uwagę jedynie przychody z prowadzonej działalności.

Wyłączenia z stosowania ryczałtu:

Grupą podmiotów wyłączonych z możliwości korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego są przedsiębiorcy osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów),
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (szczegółowa lista z wyróżnionymi numerami PKWiU),
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Przeszkodą samą w sobie nie jest zadeklarowanie prowadzenia działalności w tym zakresie, ale osiągnięcie z niej przychodu już wyklucza korzystanie z ryczałtu.

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się również do podatników wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. (art. 8 ust. 1 pkt 4 uzpd).

Zapraszamy do współpracy.